الولیتهای تحقیقاتی ۱۳۹۲

 • ۱ میزان تاثیر كالیبراسیون دستگاههای سنجش كنتور روی میزان پرت آب و درآمد شركت های آبفا
 • ۲ میزان تاثیر استاندارد سازی انشعابات روی میزان پرت و درآمد شركتهای آبفا
 • ۳ داده كاوی (data mining)  اطلاعات مصرف مشتركین و بررسی دلایل بالا بودن مصرف سرانه آب شرب(شهری) و ارائه نتایج در كنترل مصرف مشتركین، افزایش درآمد و ارائه راهكار كاهش مصرف
 • ۴ بررسی تاثیر استفاده از انواع منعقد كننده ها در جهت بهبود وضعیت كیفی آب تصفیه شده در  تصفیه خانه  آب سد سلمان فارسی
 • ۵ مطالعه تاثیر و بازدهی شستشوی معكوس آب و هوا در سیستم های RO  و محاسبه پارامترهای بهره برداری مربوطه
 • ۶ ارزیابی كارایی روشهای مختلف حذف جلبك از پساب بركه زلال ساز سیستمهای تصفیه فاضلاب به روش لاگون هوادهی در مقیاس پایلوت و ارایه معادلات طراحی حاكم بر آن
 • ۷ نحوه استقرار سامانه نظام مدیریت سلامت شغلی،‌ایمنی و محیط زیست (HSE) در شركت آب و فاضلاب فارس
 • ۸ ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب استان فارس و ارائه راهكار بهینه سازی و كاهش هزینه ها
 • ۹ مطالعات و شناسایی روش های ساخت تاسیسات آب با رعایت ملاحظات پدافند غیر عامل
 • ۱۰ تعیین درجه آسیب پذیری منـابع آب شرب شهرهای فسا ، استهبان ، مرودشت ،جهرم و کازرون نسبت به آلوده کننده های منابع آب زیرزمینی با روش علمی Drastic
 • ۱۱ طرح تولید انرژی برق از سرعت باد در تصفیه خانه فاضلاب شهر اقلید(طرح نیمه صنعتی)
 • ۱۲ مطالعات مقیاس پایلوت ارزیابـــی كارایــی و اثـر بخشی فیلتــر سنگـی Rock filter در حذف جلبك تصفیه خانه فاضلاب اقلیــد و مقایسه با كارایی فیلتر شنی ناپیوسته intermittent sand filter bed (حمایت از پایان نامه)
 • ۱۳ مقایسه فنــــی و اقتصادی ایستگاهـهای پمپــاژ خشك و تــر فاضــلاب dry & wet pit pump station  (حمایت از پایان نامه)