امور مالی و ذیحسابی

سیروس منصوری

سمت : مدیر امور مالی و ذیحسابی

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۸

نمابر: ۳۸۴۳۴۶۵۰

آدرس ایمیل: siroosg9(at)gmail.com