داريون

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۳۲۷۱۵۲۷۲ ۳۲۷۱۳۷۲۳ ۱۲۲
۳۲۷۱۳۳۶۲    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره جلال الدین کهن  
مسئول بهره برداري محمد علي قدمعلي‌زاده  

 

آدرس : خيابان شريعتي ابتداي كوچه شهيد برزگر

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: dariyon-at-abfa-fars.ir