دفتر حراست و امور محرمانه

حسینعلی نورسته

سمت : مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۷۲

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۷۲

آدرس ایمیل:

 

عناوین وظایف و مسئولیتها:

 • -دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق و برنامه ریزی ، سازماندهی ، ایجاد هماهنگی ، ابلاغ برنامه و نظارت بر اجرابی آن
 • - حصول اطمینان از آمادگی امکانات در واحد های تحت نظارت شامل نیروی انسانی ، ملزومات و سایر موارد  مورد لزوم
 • -اجرای آئین نامه ها و دستور العمهای حفظت پرسنلی ، حفاظت فیزیکی ، حفاظت اسناد و مدارک که پس از تصویب وزیر نیرو از سوی دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو به شرکتها ارسال می شود.
 • - ارائه خدمات مشورتی مورد لزوم به مدیر عامل در زمینه های مختلف از جمله:
 •  الف) شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان شرکت
 • ب) شناسایی نفوذ و توطئه احتمالی عوامل بیگانه و ضد انقلاب داخلی
 • ج)شناسایی عوامل فساد و سوء استفاده های احتمالی مالی
 • - ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمانها و نهاد های محلی جهت انجام امور درخواستی شرکت بر اساس دستورالعمل های مصوب
 • -بررسی و پیشنهاد مشاغل حساس و کلیدی شرکت جهت اعلام به دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو ومدیر عامل و اعلام نظر در خصوص  صلاحیت کارکنان جهت تصدی مشاغل حساس به دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو و مدیر عامل
 • -پیش بینی ، پیشگریر و رفع بحرانها ، اعتصابات و جلو گیری از بروز شایعات با هماهنگی مسئولین و مراجع ذیصلاح
 • -اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم در مواقع بازدید مقامات عالی رتبه کشوری و مدیران ارشد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مشایعت آنان و نظارت و مراقبت بر تشکیل گردهمایی و جلسات و تامین امنیت آنها
 • - رسیدگی و بررسی تخلفات  احتمالی در زمینه های مالی ، اخلاقی و تهیه پرونده و ارجاع به واحدهای  ذیصلاح
 • - اعلام نظر در خصو صلاحیت کارکنان اعزامی به خارج از کشور به مدیر عامل و دفتر مرکزی حراست
 • -صدور کارت شناسائی کارکنان با هماهنگی دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو
 • -تهیه دستورالعمل های حفاظت از اماکن و تاسیسات برای واحد های ذیربط و ارائه برای تایید مدیر عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
 • - همکاری و نظارت در تهیه ، نگهداری ، نقل و انتقال و مصرف مواد ناریه مورد نیاز طرحهای شرکت
 • -مراقبت بر حسن جریان حفاظت  از مناطق معین از جمله ساختمانها ، تصفیه خانه ها ، مخازن و منابع  تامین آب اقدام لازم در موارد  پیشگیری از حریق ف سرقت و خرابکاری و یا سایر اتفاقات و حوادث مهم  و تهیه گزارش امر برای مقامات  مافوق
 • - کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین ، اموال و بازدید کنندگان ، وسایل نقلیه نقلیه و تطبیق و مقایسه سیاهه اجناس و لوازم با اجناس ورودی و خروجی به سازمان
 • - تهیه و دریافت سلاح ، مهمات ، دستگاههای بی سیم و نظارت بر نحوه استفاده  نگهداری و نقل و انتقال آنها با هماهنگی مدیریت و مسئولین مربوطه
 • -سازماندهی بازرسی و نظارت بر اجرای طرح کنترل ورود و خروج افراد و اشیاء وسایط نقلیه از تاسیسات و اعلام نظر در زمینه نقل و انتقال و تغییر محل خدمت کارکنان شرکت
 • -طبقه بندی تاسیسات و حفاظت از آنها به منظور جلوگیری از هرگونه نفوذ ، اخلال نظم و خراب کاری و انجام اقدامات و پیش بینی های لازم به منظور جلوگیری از حوادث و سوانح احتمالی
 • - ارائه خدمات آموزشی و توجیه  پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی ، مراقبتهای حفاظتی از تاسیسات و اماکن و حفاظت از اسناد طبقه بندی شده
 • - نظارت بر گردش طبقه بندی شده و تشکل بایگانی محرمانه
 • -نظارت بر تهیه پرونده حفاظت پرسنلی بر کلیه کارکنان
 • – درخواست وسایل و تجهیزات لازم برای کارکنان و نگهبانان
 • -انجام سایر وظایف محوله