دفتر حقوقی و قراردادها

محسن ستاینده

 

سمت : قراردادها

 

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۲  داخلی(۲۵۷)

نمابر:

آدرس ایمیل:

 

عناوین وظایف و مسئولیت ها :

وظایف امور حقوقی

 • سیاستگذاری و برنامه ریزی مدون و هدف دار در ارتباط با پیشگیری از وقوع جرم (حقوقی وکیفری) و در دعاوی مهم با هماهنگی و اخذ تأییدات لازم
 • بررسی قوانین و مقررات و خلأ های قانونی مربوطه و ارائه پیشنهادات به دفتر حقوقی شرکت مادر به منظور تنقیح قوانین
 • تعامل با نهادهای قضایی و نظارتی به منظور پیشبرد اهداف شرکت
 • جمع آوری قوانین جاری،آراء وحدت رویه و بخشنامه های مربوط به حوزه صنعت و آخرین اصلاحات آنها
 • اجرای برنامه های پیشگیرانه اعلام شده از طرف شرکت مادر تخصصی در حوزه جرایم و امور حقوقی
 • طرح و اقامه دعوی در مراجع قضایی و شبه قضایی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور حفظ و استیفای حقوق شرکت (حقوقی ـ کیفری )
 • تهیه لوایح و دفاع مستدل و مستند در ارتباط با دعاوی مطرح شده علیه شرکت در مراجع قضایی و شبه قضایی و شرکت در جلسه دادرسی (حقوقی ـ کیفری )
 • تهیه پاسخ مستند و مستدل به استعلام مراجع قضایی و شبه قضایی و شرکت مادر تخصصی در امور مرتبط حقوقی
 • پاسخ به استعلامات حقوقی واحدهای مختلف شرکت با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه
 • حضور در جلسات دادرسی مراجع قضایی و کمیسیونهای مربوط به نهادهای قانونی
 • بررسی مشکلات قضایی همکاران و حمایت قضایی از ایشان در دعاوی ناشی از انجام وظایف قانونی از طریق تنظیم لایحه دفاعیه و یا شرکت در جلسه دادرسی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
 • همکاری با واحد قراردادهای شرکت در خصوص تهیه و تنظیم پیش نویس قراردادها و اسناد لازم جهت نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول از نظر مباحث حقوقی
 • شناسایی اموال غیر منقول فاقد سند و جمع آوری سوابق جهت اخذ سند مالکیت با توجه به قوانین و مقررات مربوطه و پیگیری مراحل صدور سند در ادارات ثبت و دیگر نهادهای متولی
 • انجام استعلامات ثبتی و اقدامات لازم جهت احراز وضعیت حقوقی و ثبتی املاک فاقد سند
 • تملک اراضی و انجام تشریفات قانونی آن از قبیل نشر آگهی ، ارزیابی اراضی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
 • تقویم بهای اراضی با جلب نظر کارشناس رسمی داگستری وفق لایحه قانونی نحوه ی تملک اراضی
 • اقدام موثر در تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعات ثبتی و حقوقی کلیه اموال غیر منقول شرکت
 • انجام اقدامات لازم به منظور خرید و تملک اراضی برابر قوانین و مقررات موضوعه نظیر لایحه تملک اراضی به منظور اجرای طرحهای عمرانی و عمومی دولت مصوب ۱۳۵۹
 • انجام اقدامات لازم به منظور اخذ مجوزات تغییر بهره بردار از طریق بند د ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی و تبصره یک ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر قوانین و مقررات موضوعه
 • همکاری موثر و سریع در استقرار و اجرای سیستم های مدیریتی، نرم افزار ها و پایگاههای اطلاعاتی مربوط به حوزه املاک در چارچوب قانون و بخشنامه های ابلاغی بالادستی
 • ثبت اطلاعات کلیه پرونده ها و دعاوی در نرم افزار های پیش بینی شده از سوی شرکت متبوع و شرکت مهندسی آبفای کشور و همکاری موثر در استقرار و اجرای سیستم های نرم افزارها و پایگاههای اطلاعاتی مربوط به حوزه حقوقی
 • بررسی پاسخ های تهیه شده توسط واحدهای مختلف برای مراجع نظارتی از جنبه حقوقی

 

- وظایف امور قراردادها

 • اهتمام به سياستها و خط مشي هاي شرکت در خصوص معاملات و انعقاد قراردادهاي مزايده و مناقصه
 • آگاهی لازم از وضيعتبروز بازار هایداخلي و خارجي
 • تهیه و تدوین قراردادهای تیپ با هماهنگی سایر دفاتر ذیربط
 • اشراف کامل و بروز بر قوانين و مقررات مربوط به مزايده، مناقصات، شرايط عمومي پيمان و ساير موارد مرتبط با انعقاد هر نوع قرارداد
 • تعامل با دفتر حقوقی شرکت در خصوص تهیه و تنظیم پیش نویس قراردادها و اسناد لازم از نظر مباحث حقوقی
 • ارائه مشاوره و راهکارهای قراردادی لازم در حوزه کاری
 • تهیه اسناد مناقصه با هماهنگی واحد درخواست کننده
 • اعمال مسئوليت مربوط به مديريت انعقاد قراردادها ، مزايده ها و مناقصات در سطح شركت
 • انجام نشر فراخوان و اطلاع رسانی مناقصه/ مزایده با هماهنگی روابط عمومی و متولیان سامانه ستاد
 • برگزاری قانونی مناقصه/ مزایده
 • تشکیل جلسات مناقصه/ مزایده
 • بروزرسانی و بارگذاری اطلاعات در سایتهای مرتبط نظیر سایت ملی مناقصات پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور ، سازمان بازرسی و ....
 • مستندسازی کلیه مراحل برگزاری جلسات مناقصه و مزایده
 • اعلام نظر تخصصی در ارتباط با فسخ، خاتمه و افزایش و کاهش ۲۵% موضوع قرارداد
 • پاسخگویی به استعلام مراجع نظارتی در ارتباط با موضوعات قراردادی با هماهنگی سایر واحدهای تخصصی وذیربط
 • بررسی صورت وضعیت ها