دفتر هیات مدیره و مدیرعامل

مهراب بهنام

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۷۰

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۷۱

آدرس ایمیل:

 

عناوین وظایف و مسئولیت ها :

 • -پاسخگویی مناسبت به تلفن های دفتر و مراجعین حضوری
 • - هماهنگی و تعیین وقت ملاقات های حضوری واشخاص با مدیرعامل
 • - تنظیم برنامه های وارده جهت ملاحظه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بصورت روزانه
 • - ارائه نامه های وارده جهت ملاحظه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بصورت روزانه
 • - ابلاغ دستورات ، نامه ها و مراسلات به واحدهای ذیربط حسب مورد
 • - پیگیری به منظور آماده نمودن و ارسال دستور جلسات
 • - پیگیری تلفنی امور محوله با سازمانها ،‌ادارات ،‌نهادها و موسسات دولتی و مرکزی
 • - گزارش موارد مهم روزانه به مدیر عامل
 • - انجام اقدامات لازم به منظور تعیین وقت جلسات
 • - تنظیم صورتجلسات مربوطه
 • - تهیه پیش نویس مکاتبات و نامه های ضروری
 • - جمع آوری و آماده نمودن اطلاعات مورد نیاز مدیر عامل و تهیه گزارشات و جداول آماری
 • - هماهنگی جهت تعیین وقت مدیر عامل جهت مصاحبه با مطبوعات
 • - انجام پیگیریهای لازم جهت تایپ نامه های فوری و ضروری مربوطه از طریق مسئول دفتر
 • - انجام سایر امور ارجاعی مرتبط با شغل