كره‌ای

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۴۴۴۲۳۱۳۰ ۴۴۴۲۳۷۳۰  
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
ناظر مقيم سهراب غفوری نسب  
مسئول مشتركين غلامعلي ميرزايي ۰۹۱۷۷۵۳۸۸۰۱ 
مسئول بهره برداري محمد محمد جاني  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : korehie-at-abfa-fars.ir