معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی

 

اردوان نیکنام


سمت : معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی آب و فاضلاب

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۶۰-۰۷۱

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۰-۰۷۱

آدرس ایمیل:ardavannik(at)yahoo.com

واحد سازمانی : حوزه مدیریت عامل  
 عناوین وظائف و مسئولیتها :

 1. انجام فعالیتهای مربوط به تدوین روشها و سیاستها، تهیه و تنظیم خط مشی ها و تدوین برنامه های ادواری با هماهنگی سایر بخشهای شرکت
 2. بررسی طرح ها و برنامه ها و هماهنگی با اهداف و سیاستهای تعیین شده و ارائه پیشنهاد در جهت اصلاح و در صورت لزوم تلفیق طرح ها و برنامه ها جهت ارتقاء بهره وری
 3. انجام فعالیتهای مربوط به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و به روز آوری آمار و اطلاعات، تعیین و ارزیابی سیستمهای موجود، طراحی و راه اندازی سیستمهای مورد نیاز
 4. ایجاد و ارتقاء سیستمهای اطلاعات مدیریت، ترویج مکانیزاسیون سیستمها، تلفیق و ادغام اطلاعات به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی
 5. انجام فعالیتهای مربوط به طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و نظام پرداخت
 6. برنامه ریزی و نیاز سنجی نیروی انسانی و آموزشی به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقاء سطح علمی کارکنان و افزایش بهره وری
 7. همکاری در بررسی راهکارهای عملی برون سپاری فعالیتها
 8. انجام فعالیتهای مربوط به تدوین روشها و سیاستهای مالی و اقتصادی و ارائه پیشنهاد مطلوب به منظور افزایش کارآئی فعالیتها و برنامه های شرکت
 9. برنامه ریزی عملیاتی، تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تدوین شاخصها و معیارهای برنامه، تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده، درآمد و هزینه
 10. تهیه و تدوین مشخصات و نتایج تحقیقات کاربردی و ایجاد زمینه لازم بمنظور جذب متخصصان و کارشناسان ذیربط در انجام تحقیقات
 11. فعالیتهای مربوط به انجام وظایف و مسئولیتهای دبیرخانه کمیته تشکیلات و طبقه بندی مشاغل
 12. انجام فعالیت های مربوط به مدیریت ، کنترل و ارزیابی پروژه ها و طرح ها
 13. انجام فعالیت های مربوط به استقرار GIS در شرکت

دفاتر زیر مجموعه :

دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک  

 

دفتر منابع انسانی و آموزش 

 

دفتر بهبود بهره وری

و تحقیقات

 

دفتر برنامه ریزی، کنترل و ارزیابی طرح ها

دفترآمار ،برنامه ریزی و بودجه