معاونت توسعه و مهندسی

مهرداد اکبری


سمت : معاون مهندسی و توسعه

مدرک تحصیلی :

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۶۲-۰۷۱

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۶-۰۷۱

آدرس ایمیل:

واحد سازمانی : حوزه مدیریت عامل  
 عناوین وظائف و مسئولیتها :

  1.  نظارت بر اجرای طرحها و انجام مطالعات مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب، شبکه های آبرسانی، جمع آوری فاضلاب ، احداث مخازن ، خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ، ساختمانهای اداری و انبارها
  2.  تصویب نهایی نقشه ها، پروفیلها ، طرحها و پروژههای آب و فاضلاب و انطباق آن
  3.  ایجاد و ارتقاء روشهای اجرایی و دستور العمل هایی برای نظارت بر پروژه ها، کنترل کیفیت مصالح و تجهیزات و برنامه ریزی و نظارت در طراحی و انجام مطالعات مربوط به تاسیسات آب آشامیدنی و تاسیسات جمع آوری ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب
  4.  انجام بازدیدهای منظم از وضعیت پیشرفت پروژه ها و ارائه راهنمائی و صدور دستورات لازم
  5.  تائید اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمان ، طرحها و پروژه های شرکت و همچنین تعیین و تائید شرایط خصوصی پیمانها و همکاری در برگزاری مناقصه های مربوطه
  6.  نظارت برحسن اجرای ضوابط انتخاب پیمانکاران، مشاوران و ارزیابی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران
  7.  بررسی مشکلات و تنگناههای طرحهای آب و فاضلاب و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع آنها
  8.  تلاش برای ارتقاء کیفیت اجرای طرحهای عمرانی و کاهش زمان اجرای پروژه ها

دفاتر زیر مجموعه :

دفتر فنی و خدمات مهندسی

 

دفتر اجرای طرحهای توزیع آب شهری

 

دفتر اجرای طرحهای تامین آب شهری

 

دفتر اجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب