بررسی روند احداث تصفیه خانه ی فاضلاب شهر داراب در جلسه ی مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس و فرماندار این شهرستان

مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس ضمن بازدید از روند احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر داراب، طی جلسه ای با معاون استاندار و فرماندار ویژه ی این شهرستان چگونگی تسهیل در روند تکمیل این طرح را بررسی نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، علی بوستانی مدیر عامل این شرکت به اتفاق رضا اسدی سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه ی فاضلاب ، ولی الماسی سرپرست دفتر مدیریت پروژه(PMU)  شرکت آبفا فارس  و جمعی از همکاران مرتبط ، از مراحل مختلف احداث تصفیه خانه ی فاضلاب شهر داراب بازدید نمود و از نزدیک در جریان آخرین اقدامات انجام شده قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس در حاشیه ی این بازدید طی جلسه ای با اصغر فرودی معاون استاندارو فرماندار ویژه ی شهرستان داراب، مشکلات و موانع موجود در مسیر احداث این تصفیه خانه و چگونگی همکاری مسئولین محلی در تکمیل و بهره برداری از آن را مورد بررسی قرار داد. در این جلسه فرماندار شهرستان داراب نیز ضمن مثبت ارزیابی کردن روند اجرای طرح فاضلاب شهر داراب ، در خصوص همکاری و پیگیری های مورد لزوم در این خصوص قول مساعد داد.

حوزه خبر: 
دفترمدیرعامل
تاریخ خبر: 
۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۲:۱۵بعدازظهر
خبر