مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر قادرآباد دو مرحله ای ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
مناقصه عملیات استقرار آزمایشگاه مقیم جهت کنترل مصالح طرح فاضلاب فیروزآباد یک مرحله ای ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
عملیات لاینینگ و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهر جهرم یک مرحله ای ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
عملیات تکمیل مخزن ۲۵۰۰ مترمکعبی در صفاشهر یک مرحله ای ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
عملیات اجرای لوله گذاری فاضلاب ناحیه f6 شهر فسا - پیمان ۳ یک مرحله ای ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
تکمیل مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی شهر نورآباد یک مرحله ای ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
عملیات احداث مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی شهر اوز یک مرحله ای ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
آگهی و اسناد مزایده فروش حدو ۳۴ کیلومتر لوله فولادی فرسوده سایز ۳۰۰، ۳۵۰ و ۴۰۰ م م موجود در خط انتقال خارج از مدار بهره برداری شهرستان زرین دشت ۶۰۰/۳۶۶۸۴ - ۹۷/۱۰/۱۸ یک مرحله ای ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
واگذاری نگهداری و تعمیرات شبکه و تاسیسات و رفع اتفاقات شهرهای لار و لطیفی اوز و جویم یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
برون سپاری عملیات بهره برداری ،‌تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آب رسانی خط محرم به لامرد ، مهر و وراوی و حوزه عملکرد امور آبفا شهر لامرد یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعابات خانگی شهر سپیدان یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
آگهی و اسناد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات اندازه گیری فلزات سنگین جهت شهر سپیدان به شماره ۶۰۰/۳۲۳۱۶ و شماره درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۹۷۷۰۰۲۰۰۰۰۳۳ یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
تجدید آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی به شماره ۶۰۰/۳۰۹۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ شماره آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۰۹۷۷۰۰۲۰۰۰۰۳۲ دو مرحله ای ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
عملیات تکمیل مخزن ۲۵۰۰ مترمکعبی در صفاشهر یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
عملیات تکمیل مخزن ۱۵۰۰ مترمکعبی در شهر قادرآباد یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

صفحه‌ها