مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
حراست و نگهبانی از تاسیسات و خطوط آبرسانی درسطح استان ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
خرید و ارسال ۶۰۰ تن آب ژاول جهت شهرها و روستاهای تحت پوشش ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
عملیات خرید و لوله گذاری نوسازی قسمتی از خط انتقال سلمان فارسی یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
فرا خوان تجدید مناقصه عمومي و ارزیابی کیفی یک مرحله ای شماره ۵۲۲۲۵ /۰۱/۱۰۰د تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
امور حمل و نقل و ماموريت هاي درون شهري و برون شهري شرکت آبفا فارس در حوزه عملكرد طرحهاي عمراني یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
ارزیابی کیفی نسبت به انتخاب پيمانكاران واجد شرايط جهت امور خدماتی(تنظیفات و رانندگان) و امور دفتری در سطح ستاد وامورات تابعه شرکت ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
خرید و ارسال ۶۰۰ تن آب ژاول جهت شهرها و روستاهای تحت پوشش یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
انتخاب پيمانكار واجد شرايط (باتایید صلاحیت معتبر اداره کار) جهت ارائه خدمات پاسخگویی به خطوط تلفن مرکز ۱۲۲ و ثبت اطلاعات درخواست ها درنرم افزار به صورت ۲۴ ساعته در تمام ایام سال وپیگیری درخواست ها وتهیه گزارشات مورد نیاز یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
خدمات مشترکین شهرها و روستاها در منطقه شمال استان فارس یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
خدمات مشترکین شهرها و روستاها در منطقه شرق استان فارس یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
خدمات مشترکین شهرها و روستاها در منطقه جنوب استان فارس ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
عملیات احداث حوضچه متعادل ساز و دانه گیر و ساخت ساختمان برق و اتاقک دیزل ژنراتور تصفیه خانه فاضلاب لپویی یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
رزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به خرید یونیت های سافت استارتر جهت استفاده در طرح های آبرسانی یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به خرید یونیت درایو جهت استفاده در طرح های آبرسانی یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
تأمین ۱۸۲ دستگاه سیستم تزریق آب ژاول صنعتی مورد نیاز در پروژه های آبرسانی در سطح استان یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

صفحه‌ها