مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
پروژه خرید و لوله گذاری نوسازی قسمتی از خط انتقال سد سلمان فارسی یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
پروژه خرید اتصالات و لوله گذاری مجموعه حسین آباد قبله شهر جهرم یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
پروژه تکمیل احداث مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی شهر صفاشهر یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
برون سپاری بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه، ایستگاههای پمپاژ و خط انتقال مجموعه آّبرسانی به لارستان از سد سلمان یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
پروژه کف شکنی یک حلقه چاه آهکی در روستای پاپون شهرستان کوهچنار یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
پروژه کف شکنی یک حلقه چاه آهکی در شهرک ایثار شهرستان خرامه یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
پروژه کف شکنی یک حلقه چاه مخزنی دهانه گشاد در روستای بنه کلاغی شهرستان نیریز یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه ریزآب نی ریز فاز۲ یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
پروژه حفر یک حلقه چاه آبرفتی در روستای حسین آباد باصری شهر مرودشت یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
انجام امور خدماتی تاسیسات آب حوزه معاونت بهره برداری و توسعه آب با استاد کار، کارگر فنی، متصدی امور بهره برداری و متصدی پمپ در حوزه ستادی و شهرستانهای آبفا فارس ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
قرائت کنتور ، توزیع قبض، وصول مطالبات، شناسایی موارد خاص و ... در شهر ها و روستاهای شرق جنوب غرب شمال استان یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
عملیات حراست و نگهبانی از تاسیسات و خط آبرسانی به لارستان و جهرم از سد سلمان و خط آبرسانی به شهرهای لامرد و مهر از خط محرم و تاسیسات و خطوط آبرسانی به داراب و تصفیه خانه فاضلاب مرودشت و سایر شهرستان های تحت پوشش یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
امورخدماتی حوزه امور پشتیبانی شرکت (شامل: میزبانی و تنظیف، راهبری خودروهای سبک و سنگین و متصدی دفتری در حوزه ستادی و شهرها تابعه استان فارس) یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
انتخاب پيمانكار واجد شرايط (باتایید صلاحیت معتبر اداره کار یا رتبه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور يا رتبه ۴ و بالاتر در رشته آب) جهت امورخدماتی حوزه معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت دو مرحله ای ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
خرید و نصب پکیج تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر امام رضا (ع) شهر لپویی دو مرحله ای ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

صفحه‌ها