مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۳۳۶۰۶ در خصوص خرید تابلو راه اندار جهت ایستگاه پمپاژ شرق مرودشت درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۶۷ یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۳۳۶۰۷ در خصوص خرید سه دستگاه الکتروپمپ wkl v4 150-3b عمودی ۱۶۰ کیلووات جهت ایستگاه پمپاژ شرق مرودشت درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۶۹ یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۳۳۶۰۸ درخصوص خرید لوله فولادی ۶۰۰ م م جهت ایستگاه پمپاژ شرق مرودشت درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۶۸ یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
انتخاب پيمانكاران واجد شرايط داراي گواهینامه صلاحیت معتبر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب (از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)جهت عمليات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه، مدیریت مصرف، کاهش هدر رفت و تامین آب در شرایط اضطراری روستاهای شهرستان زرین دشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب (از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)جهت عمليات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه، مدیریت مصرف، کاهش هدر رفت و تامین آب در شرایط اضطراری روستاهای شهرستان داراب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
پروژه احداث مخزن بتنی فتح آباد مرودشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳
عملیات امور حمل و نقل و ماموريت هاي درون شهري و برون شهري خود در حوزه عملكرد طرحهاي عمراني یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
جهت پروژه خرید و نصب تجهیزات اتوماسیون و PLC و مونیتورینگ تصفیه خانه فاضلاب شهرستان کازرون یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
حفر یک حلقه چاه آهکی جهت بیمارستان شهر جهرم یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی شهر بالاده یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
پروژه احداث مخزن بتنی گلارلار یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
پروژه احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی شهر حسامی یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
عمليات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه، مدیریت مصرف، کاهش هدر رفت و تامین آب در شرایط اضطراری روستاهای شهرستان اوز یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
عملیات حراست و نگهبانی از تاسیسات و خط آبرسانی به لارستان از سد سلمان و خط آبرسانی به شهرهای لامرد و مهر از خط محرم یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
طراحی، ساخت، حمل ، نصب و راه اندازی یک باب ایستگاه پمپاژ پرتابل جهت خط انتقال آب شهر مرودشت در مدت زمان ۲۱ روز با ظرفیت افزایش دبی از خط موجود (۳۲۰ لیتر بر ثانیه) به ۵۰۰ لیتر بر ثانیه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

صفحه‌ها