مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
پروژه حفر یک حلقه چاه آبرفتی - آهکی مارنی - آهکی خفری سپیدان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه دهنو کهنویه لامرد یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه دهنو کهنویه لامرد یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
خرید و لوله گذاری مجموعه آب پرده شیراز یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
انتخاب پیمانکاران واجد شرایط حداقل با رتبه ۵ در رشته راه جهت پروژه احداث جاده دسترسی در شهر قیر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
بکارگیری یک نفر مترجم مسلط به مهارتهای نوشتاری و گفتاری و ترجمه همزمان زبان انگلیسی جهت واحد pmu ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نصب راه اندازی و آموزش دو دستگاه سوییچ نکسوس و یکدستگاه Data Domain به شماره ۶۰۰/۱۰۶۲ - ۹۹/۰۲/۰۸ یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
پروژه اجرای سپتیک و بخشی از خطوط فاضلابرو و انشعابات پراکنده شهر نورآباد یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
برون سپاری بهره برداری نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه ایستگاههای پمپاژ و خط انتقال مجموعه آبرسانی به لارستان یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی خط محرم به لامرد یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
ترمیم و مرمت جاده دسترسی به محل چاه در شهر قیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
پروزه حفر یک حلقه چه آهکی در شهر خرامه یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی امورآبفا شهرهای کازرون و خشت یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
برون سپاری بهره برداری نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آبرسانی به لارستان یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
برون سپاری عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی خط محرم به لامرد مهر وراوی و حوزه عملکرد امور آبفا شهر لامرد یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

صفحه‌ها