مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
آگهی مناقصه خرید لوله پلی اتیلن سایز ۲۲۵ الی ۳۱۵ جهت آبرسانی شهر کوار به شماره ۶۰۰/۲۱۳۰۹ و درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۲۰ دو مرحله ای ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
آگهی مناقصه خرید لوله فولادی سایز ۸ و ۱۲ اینچ جهت آبرسانی به شهر کوار به شماره ۶۰۰/۲۱۳۱۰ و درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۲۱ یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
برون سپاری عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات امور آب و فاضلاب صفاشهر و قادرآباد یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
برون سپاری عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات امور آب و فاضلاب صفاشهر و قادرآباد یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
برون سپاری قرائت کنتور و توزیع قبوض و وصول مطالبات در شهرهای جهرم فسا و ششده یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۶۰۰/۱۷۷۵۸ - ۹۹/۰۵/۰۵ درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۵۱ در خصوص خرید کابل آلومینیمی و افشان مسی ضد آب یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
انتخاب پیمانکار جهت انجام سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب شهر داراب پیمان A10 یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
عملیات احداث و تکمیل مخزن ۲۵۰۰ مترمکعبی شهر صفاشهر یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
کف شکنی یک حلقه چاه آهکی در شهر کازرون یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
آگهی مناقصه عمومی و ارزیابی کیفی شماره ۶۰۰/۵۶۷۹ - ۹۸/۰۲/۳۱ در خصوص خرید کابل افشان و نیمه افشان جهت تصفیه خانه فاضلاب کازرون درج شده درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۱۲ یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
اگهی مناقصه عمومی شماره ۶۰۰/۵۵۵۵ مورخ ۹۸/۰۲/۳۰ یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در خصوص خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی سایز ۲۰۰ الی ۴۰۰ جهت آبفا فیروزآباد و جهرم ( شماره آگهی درج شده در سامانه ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۱۱ یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
فراخوان عمليات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهرلامرد یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۶۰۰/۳۹۲۲ در خصوص خرید لوله مانسمان ۴ و ۶ اینچ شماره درج آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۰۹ یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
پروژه کف شکنی یک حلقه چاه اهکی در شهر خنج یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

صفحه‌ها