مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
پروژه احدث مخزن بتنی ۲۵۰۰ متر مکعبی شهر سیدان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷
پروژه برق رسانی به مجموعه هرم چغان شهرستان لارستان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
بازسازی شبکه توزیع در سطح شهرهای لامرد یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
خرید و لوله گذاری مجموعه آبگشنه ممسنی یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
دعوت برای تهیه ، ساخت ، آزمایش و راه اندازی خطوط اصلی و فرعی لاتهای ۱ و ۲ شبکه جمع آوری فاضلاب فسا شماره اعتبار سرمایه بانك توسعه اسلامي :IRN-0107 یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
عملیات کارهای باقی مانده تصفیه خانه فاضلاب کازرون یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
احداث جاده دسترسی به محل چاه در شهر گله دار یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
پروژه برقرسانی ، تجهیز وفنس کشی پروژه های فسا رود ،رکن آباد و قلعه بیابان شهرستان داراب ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
پروژه تکمیل مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی در شهر نورآباد (بنیان) یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها، وصول مطالبات و امور مشترکین آبفا در منطقه غرب و شرق و شمال و جنوب استان فارس یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در مجموعه قدمگاه ارسنجان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی در مجموعه کمارج یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
احداث مخزن بتنی گلارلار یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو و انشعابات پراکنده شهر نورآباد یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
حفر یک حلقه چاه در دهنو رزک زرین دشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

صفحه‌ها