مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
عملیات احداث و تکمیل مخزن ۲۵۰۰ مترمکعبی شهر صفاشهر یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
عملیات حفر یک حلقه چاه‌اهکی در شهر قادرآباد یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
تکمیل مخزن ۲۵۰۰ مترمکعبی شهر داراب یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهرآباده یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
عملیات برق رسانی به یک حلقه چاه آب شرب عمادده یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
عملیات حفر دو حلقه چاه‌اهکی در شهر جهرم یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
پروژه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب چله گاه سپیدان – استان فارس یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
عملیات کف شکنی یک حلقه چاه اهکی در شهر خنج یک مرحله ای ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰
عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر لامرد یک مرحله ای ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰
عملیات احداث مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی شهر داراب یک مرحله ای ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
عملیات لاینینگ و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهر جهرم یک مرحله ای ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
عملیات حفر یک حلقه چاه‌اهکی در شهر قادرآباد یک مرحله ای ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵
عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر قادرآباد دو مرحله ای ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
مناقصه عملیات استقرار آزمایشگاه مقیم جهت کنترل مصالح طرح فاضلاب فیروزآباد یک مرحله ای ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
عملیات لاینینگ و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهر جهرم یک مرحله ای ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

صفحه‌ها