مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
برون سپاری عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی خط محرم به لامرد مهر وراوی و حوزه عملکرد امور آبفا شهر لامرد یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهرسپیدان یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
اجرای سپتیک و بخشی از خطوط فاضضلابرو و انشعابات پراکنده نواحی شهر نورآباد یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
قرائت کنتور و توزیع قب آب بها و امور مشترکین آبفا در شهرهای نی ریز داراب و... یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر داراب پیمان ۱۰ یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی امور آبفا شهرهای فیروزآباد و میمند یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا در شهرهای مختلف استان یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
عملیات اجرای شبکه فاضلاب ناحیه c شهر فیروزآباد یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
عملیات لاینینگ و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهر جهرم یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی امور آبفا شهرهای کازرون و خشت یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره ۶۰۰/۲۷۰۷۷ - ۹۸/۰۸/۲۰ در خصوص خرید ۵۰۰۰ دستگاه کنتور مولتی جت خشک ۱/۲ اینچ دو مرحله ای ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
عملیات خط انتقال آب از چاه به مخزن در شهر کوار یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی شهر کوار یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
پروژه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب f3 , f8 شهر فسا - مرحله ۱ یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
پروژه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب f3 , f8 شهر فسا - مرحله ۲ یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

صفحه‌ها