بیش از ۱۹۱ میلیون ریال مشارکت داوطلبانه کارکنان شرکت آبفا استان فارس در راستای طرح مواسات و همدلی به فرمان مقام معظم رهبری

کارکنان شرکت آبفا استان فارس در راستای پویش ملی مواسات و همدلی با اقشار کم درآمد جامعه همزمان با شیوع بیماری کرونا و همسو با فرمان مقام معظم رهبری(مده ظله العالی) در این خصوص، بالغ بر ۱۹۱ میلیون ریال مشارکت مالی داوطلبانه نمودند. به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، به دنبال آغاز رزمایش بزرگ مواسات، همدلی و کمک مومنانه با اقشار کم درآمد جامعه همزمان با شیوع بیماری کرونا و همسو با فرمان مقام معظم رهبری(مده ظله العالی) در این خصوص ، کارکنان شرکت آبفا استان فارس ، در اقدامی ارزشی بالغ بر ۱۹۱ میلیون ریال مشارکت مالی داوطلبانه نمودند.

حوزه خبر: 
سایر
تاریخ خبر: 
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۵بعدازظهر
خبر