تعویض الکترو پمپ و رفع اتفاقات تاسیسات چاه آبرسانی شهر جهرم در کمترین زمان ممکن

با تعویض الکتروپمپ و رفع اتفاقات تأسیسات سر چاهی یکی از منابع تأمین آب شرب شهر جهرم، آبرسانی به مشترکین آب شرب این شهر به حالت عادی بازگشت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، پس از فعالیت های بی وقفه ی مأمورین رفع اتفاقات آب امور آبفا شهرستان جهرم، الکتروپمپ و تاسیسات سر چاهی چاه آب شرب امور آبفا این شهرستان در منطقه ی سنگ جوغنی، درکمترین زمان ممکن تعویض و بازسازی شد و کمبود و افت فشار آب ناشی از پدیده ی سوختگی الکتروپمپ چاه مذکور برطرف و آبرسانی به جمعی از شهروندان شهر جهرم به حالت معمول بازگشت.

حوزه خبر: 
دفتر معاونت بهره برداری
تاریخ خبر: 
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۵بعدازظهر
خبر