سرپرست امور آبفا شهرستان بختگان معرفی شد.

طی جلسه ای سرپرست امور آبفا شهرستان بختگان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، در ادامه ی معرفی مدیران جدید و تکریم مدیران امور آبفا شهری و روستایی سابق استان در پی یکپارچه سازی شرکت های آبفا شهری و روستایی استان فارس ، طی جلسه ای در محل فرمانداری شهرستان بختگان و با حضور رضا اسدی معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان فارس و مجید غلامپور فرماندار شهرستان بختگان، ابوذر قزلبیگلو به عنوان سرپرست امور آبفا این شهرستان معرفی و از خدمات قدرت اله مقصودی مدیر امور آبفا شهری سابق شهرستان بختگان قدردانی شد.

حوزه خبر: 
سایر
تاریخ خبر: 
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۱۵بعدازظهر
خبر