ارتباط با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
تلفن : ۸۹۶۰۰۰۰۰
فاکس : ۸۸۹۵۳۳۲۹
آدرس :ایران - تهران بلوار کشاورز - کوچه شهید برادران عبدالله زاده (دهکده سابق) - ساختمان شماره ۶ (ساختمان امیر کبیر)