اوز

 

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۲۵۱۴۱۴۵ ۵۲۵۱۳۴۹۸  
۵۲۵۱۲۱۶۵    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره حميدرضا مصدقي ۰۹۱۷۷۹۲۲۰۳۲
مسئول مشتركين خانم غفوري  
مسئول بهره برداري خانم فتحي  

 

آدرس : خيابان شهيد بهشتي طبقه دوم پاساژ زارع

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : evaz-at-abfa-fars.ir