باب انار

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۴۵۰۳۲۳۳ ۵۴۵۰۴۸۷۵  
     
     
     

 

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره عباس پارسایی نژاد ۰۹۱۷۱۹۲۷۷۵۳
مسئول مشتركين خليل تسليم  
مسئول بهره برداري قاسم كريمي  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : babanar-at-abfa-fars.ir