داراب

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۳۵۲۳۰۷۵ ۵۳۵۲۳۰۷۴ ۵۳۵۲۸۶۸۰
۵۳۵۲۲۹۲۲    
۵۳۵۲۲۹۲۱    
۵۳۵۲۱۰۵۰    

  

سمت نام تلفن همراه
مدیر امور محمدصادق جباری ۰۹۱۷۱۸۱۲۶۶۱
مسئول مشتركين غلامعباس گلشن ۰۹۱۷۷۳۲۵۸۴۲
مسئول بهره برداري علی اصغر اسدی  

 

آدرس : بلوار سپاه پاسداران روبروي بيمارستان امام حسن مجتبي

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : darab-at-abfa-fars.ir

مشاهده وضع هواي داراب