دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات

مهراب بهنام

سمت : مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۲ 

نمابر:

آدرس ایمیل:

 

عناوین وظایف و مسئولیتها:

 • مطالعه و بررسی فرایندهای انجام کار در حوزه شغل مورد تصدی و ارائه پیشنهادات لازم در جهت توسعه و غني سازي شغل و بهبود فرایندها تعريف و اندازه‌گيري شاخصهای عملکردی، تحليل و عارضه‌يابي وضع موجود و تدوين برنامه‌هاي بهبود در راستای ارتقاء بهره‌وري و سایر شاخص های عملکردی
 • شناسایی و فراهم کردن بستر مناسب برای استقرار نظامهاي مديريت كيفيت و نظامهاي نوين مديريتي با همکاری سایر واحدهای ذیربط
 • تهيه و تنظيم طرح هاي اجرايي مناسب براساس استانداردهاي مربوط بمنظور اجراي نظام استقرار تجهيزات و استفاده بهينه از جا و مکان و امکانات و تجهيزات اداري
 • فراهم کردن بستر مناسب برای استقرار نظام پذيرش ، بررسي و بهره گیری از پيشنهادها
 • تکمیل بسته های ساماندهی برون سپاری برای فعالیت های اولویت دار
 • اجرای برنامه های تحول نظیر طرح تکریم ارباب رجوع و...
 • اجرای فعالیت هایی با رویکرد دانش محور، نظام مدیریت یادگیری از تجارب، انجمن های خبرگی و ...
 • تدوین مکانیزم استخراج دانش افراد در شرف خروج از سازمان و بازنگری فرایندها و روش های اجرایی مرتبط
 • تکمیل چرخه ثبت، صحه گذاری و جاری سازی دانش خبرگان در شرکت
 • شناسايي و تعيين نقاط قوت وضعف روشهاي موجود براساس اطلاعات مربوط به تجزيه و تحليل شغل به منظور اصلاح و بهبود روشها و فراينده ها
 • مهندسي مجدد فرايندها و روشهاي انجام كار بمنظور تهيه اطلاعات لازم و بهبود آنها
 • همكاري با کارشناسان تشکيلات در باز مهندسي ساختار سازماني
 • مصاحبه و يا مشاهده کار شاغلين بمنظور تهيه گزارش و اطلاعات دقيق و بموقع از روشها و فرايندهاي انجام کار
 • تهيه و تنظيم دستورالعمل و آئين نامه هاي اجرايي و نظام نامه هاي مورد+ نياز براساس دستور مافوق و نيازهاي سازماني و تغييرات و تحولات تکنولوژي يا فناوري و تجربيات و دانش فرد به منظور بهبود روشها و فرايندها
 • بررسي صلاحيت مشاوران و مجريان طرح هاي اصلاح و بهبود فرايندها و روشهاي شرکت براساس اطلاعات و سوابق مجريان بمنظور ارائه گزارش به مقام مافوق براي انتخاب مشاور ذيصلاح
 • تهیه و تنظیم گزارش های تحلیلی دوره ای و مستمر از وضعیت پیشرفت برنامه ها، منابع دردسترس و... جهت حصول اطمینان نسبت به تطابق فعالیت های انجام شده با اهداف و برنامه ها
 • تهيه گزارشهای تحليلي ادواري از روند اجراي برنامه های تحول اداري

- تحقیقات:

 • تهیه و تنظیم و اجرای برنامه تحقیقات با استفاده از گروههای تحقیقاتی بر اساس دستورالعملهای صادره
 • همكاري با واحدها بمنظور تعريف طرحهاي تحقيقاتي مورد نياز آنها و يا تبديل موضوعات مورد نظر آنها به طرحهاي تحقيقاتي
 • تدوین برنامه های رشد و ارتقاء فرهنگ پژوهش و تحقیق در واحدهای مختلف شرکت جهت افزایش بهره وری
 • نیاز سنجی و امکان سنجی پروژه های تحقیقاتی و تدوین برنامه تحقیقاتی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شرکت
 • برگزاری منظم جلسات کمیته تحقیقات، بررسي پروپوزالهاي تحقيقاتي دریافتی در كميتهو انجام پیگیری های لازم جهت اجرایی شدن مصوبات کمیته
 • انجام اقدامات لازم در زمینه ی گردآوری اطلاعات لازم در زمینه ی تحقیقات مشابه در سطح جهانی به منظور استفاده از نتایج و پرهیز از انجام موارد تکراری
 • شناسایی ظرفیت های تحقیقاتی موجود در استان و شرکت
 • دريافت پيشنهاد پروژه براساس عناوين اولويتهاي تحقيقاتي از محقق جهت طرح در كميته تحقيقات
 • کاربردی کردن پروژه های تحقیقاتی و استفاده از نتایج آن در عملیات بهره وری شرکت
 • بررسي طرح اوليه اخذ شده از مشاوران و مؤسسات تحقيقاتي و اظهار نظر در خصوص آنها
 • انجام تحقیق و پژوهش در زمینه مشکلات مدیریت سیستم و بهره وری
 • نظارت بر اجرای پروژه های تحقیقاتی ارائه شده از سوی دفتر تحقیقات، توسعه فن آوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
 • شناسايي و تعيين صلاحيت‌ مؤسسات و مشاورين واجد شرايط بمنظور انجام مطالعه و تحقيقات در زمينه‌هاي مورد نظر شركت
 •  کنترل فعالیت های انجام شده در سطح شرکت به گونه ای که بتوان تشخیص داد که کارهای انجام شده در زمینه های مختلف با استانداردهای موجود مطابقت دارد یا خیر ؟
 • نظارت و کنترل در نگهداری استانداردهای جمع آوری شده در زمینه های مختلف با نظر مقام مافوق