سامانه ثبت حوادث

سامانه اینترنتی ثبت حوادث مرکز ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب فارس

روش های ثبت حوادت: