فراخوان

شرکت آب و فاضلاب استان فارس در راستای راهبرد شايسته گزينی وزارت نيرو و ايجاد فرصت های برابر برای همه افراد واجد شرايط عمومی و تخصصی خدمت گزاری،‌ از متخصصين داوطلب واجد شرايط برای همكاری در سمت های مديریتی در شرکت آب و فاضلاب استان فارس مطابق فراخوان های ذيل دعوت به اعلام آمادگی می نمايد.

 

جهت مشاهده شرايط انتصاب بر روي عنوان مورد نظر كليك نماييد

فراخوان‌هاي جاري: -
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

شماره فراخوان عنوان سمت مهلت ثبت نام
۱

  فراخوان اعلام آمادگی جهت تصدی مدیریت امورآبفا شهرستان های (ممسنی و رستم)

تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۲ فراخوان اعلام آمادگی جهت تصدی مدیریت امورآبفا شهرستان های (مرودشت، زرقان، لار، داراب، خفر  و سپیدان) تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۵
۳ فراخوان اعلام آمادگی جهت تصدی مدیریت امورآبفا شهرستان (رستم) تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۴ فراخوان اعلام آمادگی جهت تصدی مدیریت امورآبفا شهرستان های (کازرون، کوار، ارسنجان) تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰
۵ فراخوان اعلام آمادگی جهت تصدی مدیریت امورآبفا شهرستان (داراب) تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/۶
۶ فراخوان اعلام آمادگی جهت تصدی مدیریت دفترهای (بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال آب - سیستم های کنترل و انرژی آب) در معاونت بهره برداری و توسعه آب تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱
۷ فراخوان اعلام آمادگی جهت تصدی مدیریت امورآبفا شهرستان سرچهان تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۲
۸ فراخوان اعلام آمادگی جهت تصدی مدیریت امورآبفا شهرستان (سروستان) تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۰
۹ فراخوان اعلام آمادگی جهت تصدی مدیریت امورآبفا شهرستان (لامرد) تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۴
۱۰ فراخوان اعلام آمادگی جهت تصدی مدیریت امورآبفا شهرستان (نی ریز) تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۴
۱۱ فراخوان اعلام آمادگی جهت تصدی مدیریت امورآبفا شهرستان های (بختگان، بیضا) تا تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۵
۱۲ فراخوان اعلام آمادگی جهت تصدی مدیریت امورآبفا شهرستان (پاسارگاد) تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸