قائم مقام

محمدعلی قلندری

سمت : قائم مقام

تلفن : ۳۲۲۹۰۴۱۶

نمابر:

آدرس ایمیل:

 

عناوین وظایف و مسئولیتها:

 • بررسی، پردازش، پیگیری و اعمال کلیه وظایف و مسئولیتهایی که در بازه زمانی مشخص توسط مدیرعامل ابلاغ می گردد
 • پیگیری اجرای سیاست های شرکت جهت فراگیر نمودن ارائه مدیریت ارتباط با مشتریان و پاسخگویی به ذینفعان
 • تعامل با معاونینو مدیران در ارتباط با ذینفعان شرکت جهت بسط و توسعه زیر ساخت های مدیریت ارتباط با مشتری
 • نظارت بر برنامه ريزي، پايش و ارزشيابي مسايل مربوط به بهداشت، ايمني و محيط زيست ذینفعان شرکت
 • اهتمام به ریشه یابی علل بروز حوادث و ارائه راه حل هاي عملي براي جلوگيري از حوادث و رخدادهاي نامنطبق با اصول و فرهنگ بهداشت و ايمني كار
 • نظارت بر مطالعات و ارزیابی مخاطرات و تهدیدات در حوزه تاب آوری و مدیریت ریسک
 • اهتمام به تهیه، بسط و اجرای برنامه های اقدام متقابل در شرایط اضطراری در راستای الزامات و استانداردهای استانی و ملی
 • اهتمام به تعاملات متقابل با مراجع، نهادها و دستگاه های اجرایی، تحقیقاتی، نظامی، امنیتی و ... جهت بهره گیری از بستر هایموجود در شرایط اضطراری
 • هماهنگی ، نظارت و ارزیابی و رتبه بندی فعالیت های واحد های زیر مجموعه در پیشبرد اهداف و برنامه های کلان شرکت.
 • بررسی، پردازش، پیگیری و اعمال کلیه وظایف و مسئولیت هایی که در بازه زمانی مشخص توسط مدیرعامل ابلاغ می گردد
 • تهیه، تنظیم، تدوین و ارائه گزارش عملکرد در دوره های مشخص به هیأت مدیره و مدیرعامل و پاسخگوئی به مراجع قانونی ذیربط