معاونت مالی و پشتیبانی

کرم اله ایرجی


سمت :  معاون مالی و پشتیبانی

مدرک تحصیلی :

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۸

نمابر: ۳۸۴۳۴۶۵۰

آدرس ایمیل:


واحد سازمانی : حوزه مدیریت عامل  
 عناوین وظائف و مسئولیتها :

 1. دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق
 2. برنامه ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای حوزه و ارتقاء بهره وری و بهبود فعالیتهای مربوطه
 3. انجام اقدامات مربوط به امور مالی و ذیحسابی، اداری و رفاه، بازرگانی، انبارداری و خدمات
 4. ارائه خدمات مناسب اداری - پشتیبانی به کارکنان و واحدهای شرکت
 5. مطالعه در زمینه بهبود عملیات مالی و ذیحسابی
 6. نظارت بر انجام امور اداری و امور كاركنان از قبیل اجرای نظام پرداخت ، صدور احکام كاركنان بر اساس مقررات استخدامی ،‌ مصوبات كمیته طبقه بندی مشاغل و مصوبات معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی ، اجرای امور رفاهی، درمان، بیمه و بازنشستگی و انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد و پرونده های کارکنان
 7. همکاری لازم با معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی و مراکز آموزشی در برگزاری آزمون استخدامی
 8. نظارت بر امور مربوط به بهداشت عمومی محیط کار
 9. همکاری در ارزشیابی سالیانه کارکنان
 10. همکاری در ایجاد تعاونی مسکن و مصرف کارکنان بر اساس دستورالعملهای ابلاغی
 11. انجام امور بازرگانی و سفارشات، خرید و تدارکات و همچنین نحوه تخصیص تنخواه گردان و رعایت دقیق دستورالعملها و مقررات فنی و مالی
 12. انجام امور انبارداری و انبارگردانی سالیانه و حذف فعالیتهای زائد و پیاده سازی روشهای جدید انبارداری
 13. همکاری با سایر واحدهای شرکت جهت تهیه و تنظیم بودجه
 14. همکاری در برنامه ریزی و نظارت بر تخصیص بودجه و کنترل هزینه های جاری و سرمایه ای و تهیه جداول تخصیص، اصلاح و متمم بودجه
 15. نظارت مالی در خصوص فعالیت و عملکرد پیمانکاران و انجام مناقصات مربوطه
 16. تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارائه گزارشات لازم در زمینه فعالیتهای مالی و اداری و خدماتی
 17. همکاری در پیگیری امور مربوط به برون سپاری برخی از فعالیت ها
 18. همکاری لازم با کمیسیون تحول و ارتقاء سلامت اداری