نورآباد

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۴۲۵۲۵۳۱۰ ۴۲۵۲۲۹۱۰  
۴۲۵۲۲۹۱۱    
۴۲۵۲۷۶۱۴    
۴۲۵۲۵۳۱۱    

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره محمد باقر رحمانی ۹۱۲۴۶۳۳۶۶۵
مسئول مشتركين بیژن دهقان ۹۱۷۷۲۳۲۵۴۰
مسئول بهره برداري نصیب اله رحمانی ۹۱۷۳۲۳۴۹۳۳

 

آدرس :‌ خيابان شهيد باهنر

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : noorabad@abfa-fars.ir