کاربردهای GIS در حوزه های مختلف شرکت آب و فاضلاب

حوزه بهره برداری:

 •  یافتن مسیر آب رسانی بین دو یا چند نقطه ی مشخص شده: با استفاده از برقراری ارتباط بین عوارض و لایه های مربوطه مانند لوله های آب، شیر آلات، مخازن آب، شیب زمین، جنس زمین و دیگر لایه های مرتبط و مورد نیاز و با استفاده از عملگرهای موجود در نرم افزار ArcGIS می توان مسیر بهینه بین دو نقطه مورد نظر مثلا مکان هایی که دچار کمبود آب و یا بدون آب هستند را تعیین نموده و اقدامات بعدی در این زمینه راحت تر و دقیق تر انجام می گردد.
 • ثبت و بررسی حوادث و اتفاقات: با همپوشانی با لایه های دیگر همچون فشار یا جنس لوله ها و ... تحلیل های مفیدی جهت رفع حوادث انجام می شود.
 • مساحت و جمعیت محدوده تحت پوشش هر لوله و در نتیجه دبی هرگره را می توان مشخص نمود. در شبکه های توزیع آب شهری یکی از مهمترین مسائل برای طراحی شبکه توزیع آب اختصاص دبی به گره های شبکه می باشد تا تحلیل هیدرولیکی شبکه و در نتیجه طراحی لوله مناسب انجام پذیرد.
 • گزارش گیری بر مبنای پرسش های مکانی شبکه فاضلاب: مانند تعداد منهول های شبکه فاضلاب که عمق بیشتر از ۶.۵ متر دارند.
 • کنترل کیفی در نقاط مختلف شبکه توزیع آب و تحلیل این داده ها: به نتایج سودمندی همچون علت آلودگی های موجود خواهد رسید.
 • ثبت نتایج نمونه برداری بر روی نقشه و ترسیم نقشه های کیفی منابع آب آشامیدنی
 • مطالعات وبررسی آب بدون درآمد
 • نشت یابی با توجه به افت فشار شبکه در نقطه ای خاص و برایندگیری از فشارسنج های متعدد موجود در یک منطقه: می توان به حدود مکان رخداد نشت در شبکه پی برد.
 • بررسی نقاط کم فشار و پر فشار در شبکه و متعادل کردن آب با بستن و بازکردن شیر های موجود
 • شناسایی و بررسی حریم تأسیسات مربوطه
 • ارتباط با نرم افزارهای مرتبط مثلMIS و.....

حوزه امور مشترکین و در آمد:

 1. مشخص نمودن مکان هایی با استفاده از پرس و جوهای ساده و ترکیبی از موارد مورد نظر مانند: تعداد مشترکینی که دارای نشتی کنتور هستند و یا مشترکینی که مصارف بالا دارند و حتی ترکیبی از سؤالات مثل مشترکینی دارای عمر بنای بیش از ده سال باشد و اینکه آیا مشترکین با مصرف کمتر از۱۰ متر مکعب در ماه از فشار کمتر از ۵/۱ اتمسفر بر خوردار بوده اند.
 2. میزان قطعی آب (بر طبق اظهار نظر مشترکین): با استفاده از اطلاعاتی که از سامانه ۱۲۲ می توان گرفت بر اساس قطعی آب طبق شکایت مشترکین و همچنین میزان فشار شبکه و حوادث رخ داده بر روی شبکه و یا انشعاب می توان میزان پراکندگی آن را بررسی و در جاهایی که تراکم آن بالا می باشد بررسی نموده و با تدابیری که اتخاذ می گردد مانع نارضایتی و قطعی آب و مهم تر از آن خسارت وارده به شبکه گردند.
 3. تهیه نقشه پراکندگی مشترکین بر حسب میزان مصرف ( کم مصرف و پرمصرف)
 4. بررسی ارتباط مصرف آب مشترکین با فشار شبکه توزیع آب
 5. تهیه نقشه مشترکین بر اساس ترکیبی از لایه کنتورهای خراب و نوع و مدل این کنتورها
 6. ارائه خدمات مشترکین از قبیل فروش انشعاب و سایر خدمات با استفاده از اطلاعات موجود در بخش آب و فاضلاب: می توان در هنگامی که مشترک درخواست انشعاب می نماید با استفاده از اطلاعات تأسیسات آب و فاضلاب در مورد روند اجرای آن تصمیم گیری نمود.
 7. تصمیم گیری آنی برای درخواست های انشعابات قراردادی و آماده سازی ها ...

حوزه فنی و مهندسی

 1. Site Selection یا مکانیابی: با استفاده از عملگرهای مفید برنامه هایGIS به راحتی می توان بهترین مکان احداث ساختمان یک تصفیه خانه یا مسیر لوله گذاری یا ایستگاه پمپاژ و غیره را بدست آورد.
 2. ایجاد مدل رقومی ارتفاعی با استفاده از نقاط ارتفاعی موجود بر روی نقشه: این نقشه علاوه بر تحلیل های خاص در ساده ترین حالت به کارشناس یک دید کلی از عوارض و توپولوژی زمین می دهد.
 3. تهیه و تکمیل اطلاعات پایه و استفاده از اطلاعات موجود جهت تصمیم صحیح تر برای توسعه و ایجاد شبکه های آب و فاضلاب

حوزه مالی و پشتیبانی

 1. ارتباط نرم افزار های انبار با GIS
 2. تعیین محل های تمرکز درآمد شرکت
 3. تعیین مکانهای تمرکز هزینه شرکت
 4. امکان رصد و پایش کالاهای تحویلی به بخشهای مختلف
 5. خرید هدفمند تجهیزات و تأسیسات آبفا مثلاخرید کنتور با استفاده از تعداد خرابی کنتورهای مشترکین بر اساس مدل و نوع کنتور

حوزه منابع انسانی

 1. امکان بررسی پراکندگی کل نیروها اعم از متخصص و غیر متخصص در هر رشته ای در کل استان و تصمیم گیری های مورد نظر
 2. کنترل صورت وضعیت ها بصورت دقیق تر
 3. تصمیم گیری جهت انتخاب پرسنل آبفا در شهرهای تحت پوشش با مؤلفه های مورد نظر

حوزه مدیر عامل

 • اداره بهداشت حرفه ای و ایمنی
 1. تحلیل ریسک محیط های کارگاهی با استفاده از همپوشانی لایه های موجود همچون عمق، محیط کار، نوع و جنس زمین اطراف محل کارگاه می تواند از بسیاری از خسارات مالی و جانی بکاهد.
 2. ورود تمامی اطلاعات وضعیت سلامت کارکنان شاغل در شرکت در محیط GIS و تحلیل بیماریها ی این پرسنل بسته به ابزار کار یا شرایط و آلودگی های محیط کار، می تواند با استفاده از تحلیل داده های مربوطه اقدامات جهت داری در مورد بهبود وضعیت و سلامت افراد انجام گیرد.
 • امور حقوقی

با ثبت املاک و دارایی های شرکت بصورت مکانمند می توان مدیریت بهینه در مورد دارایی ها و موضوعات تخصصی خود داشته باشند و ....

 • روابط عمومی و آموزش همگانی

سرعت خدمت رسانی به مشترکین در حوادث در سامانه ۱۲۲: با توجه به اطلاعات موجود در شرکت با تماس تلفنی هر مشترک موقعیت مکانی حادثه سریعاً یافت شده و از روی نقشه موجود بهترین و کم ترافیک ترین مسیر به اکیپ حوادث شرکت اعلام تا در کوتاهترین زمان ممکن به رفع حادثه بپردازند. یا ارتباط مشترکین شرکت با سامانه های آنلاین می تواند در هزینه ها و زمان خدمت رسانی تأثیر بسزایی داشته باشند. )۴

 • پدافند غیر عامل

مکان یابی تأسیسات استراتژیک شبکه آب و فاضلاب بر اساس پارامترهای پدافند غیر عامل....