گزارش انشعاب غیرمجاز

گزارش شناسائی انشعاب غیر مجاز

اخبار و گزارشات مردمی درخصوص انشعابات غیرمجاز از مهمترین راههای شرکت های آب و فاضلاب برای شناسایی و پیگیری تخلفات انشعاب غیرمجاز در راستای  نیل به توزیع عادلانه آب شرب می باشد