دستور العمل های تهیه و تحویل نقشه های ازبیلت

نوع فایل

دستور العمل های ازبیلت آبفا فارس

حجم فایل

 

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲/۴/۱۷

 

نوع فایل

دستورالعمل های آبفا کشور

حجم فایل

نوع فایل

تمپلیت ژئودیتابیس (GDB) آبفا فارس

حجم فایل

دستورالعمل تحویل نقشه های ازبیلت شرکت آب و فاضلاب فارس

۱.۲MB

 

ژئودیتابیس تمام لایه ها

۲۱۸KB

 

استاندارد پایگاه داده یکپارچه GIS شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

۱.۱MB

استاندارد پوشه بندی نقشه های ازبیلت

۱۵۰KB

 

ژئودیتابیس شبکه فاضلاب

۴۵KB

 

استاندارد شرح خدمات برداشت و تهیه ازبیلت در پروژه های اجرایی صنعت آب و فاضلاب

۲۳۶KB

لایه بندی خطوط لوله

۳۱۸KB

 

ژئودیتابیس شبکه آب

۴۷KB

 

 

 

 

لیست لایه های پایگاه داده GIS آبفا فارس

۱۴۳KB

 

 

 

 

 

 

 

 

دیکشنری پایگاه داده

۸۲۵KB

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه آلبوم پلان و پروفیل

۳.۶MB

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم تحویل نقشه های ازبیلت ۳۰۴KB