اطلاع رسانی قطعی آب

منطقه آدرس نوع حادثه زمان قطعی(دقیقه) شروع قطعی پایان قطعی
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
فسا کلیه مناطق فاز ۱ و ۲ و۳ و ۴ و ۵ شهرک ولفجر،بلوار فشار قوی خیابان امام خمینی و بلوار فلسطین شبکه توزیع ۶۰۰ ۱۴۰۱/۳/۱ ۲۱:۰۰ ۱۴۰۱/۳/۲ ۷:۰۰
فسا کلیه مناطق فاز ۱ و ۲ و۳ و ۴ و ۵ شهرک ولفجر،بلوار فشار قوی خیابان امام خمینی و بلوار فلسطین شبکه توزیع ۱۷۵ ۱۴۰۱/۲/۳۱ ۲۱:۰۰ ۱۴۰۱/۲/۳۱ ۲۳:۵۵
فسا کلیه مناطق فاز ۱ و ۲ و۳ و ۴ و ۵ شهرک ولفجر،بلوار فشار قوی خیابان امام خمینی و بلوار فلسطین شبکه توزیع ۶۰۰ ۱۴۰۱/۳/۲ ۲۱:۰۰ ۱۴۰۱/۳/۳ ۷:۰۰
کازرون خیابان شهدای شمالی،خیابان ۲۲ بهمن جنوبی، خیابان کمیته امداد،چهارراه بانک ملی شبکه توزیع ۱۲۰ ۱۴۰۱/۳/۳ ۱۱:۰۰ ۱۴۰۱/۳/۳ ۱۳:۰۰
کازرون خیابان بلوار ارتش،خیابان نطنج،خیابانکمربندی خرمشهر،پ نیرو دریایی طبقه فرهنگ شهر شبکه توزیع ۶۹۰ ۱۴۰۱/۲/۲۵ ۸:۳۰ ۱۴۰۱/۲/۲۵ ۲۰:۰۰
کازرون خیابان باهنر،خیابان حمیدی،خیابن کوهنورد،خیابان براتی،پ قدمگاه شبکه توزیع ۵۴۰ ۱۴۰۱/۲/۲۴ ۲۳:۰۰ ۱۴۰۱/۲/۲۵ ۸:۰۰
كازرون خ باقر اباد خ ازادگان خ ترمينال خ ناصراباد شبکه توزیع ۴۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴  ۱۱:۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۸:۰۰
داراب  خیابان نسابه ، امام حسن ، امام سجاد ،خیابان الزهرا ، خیابان جمهوری خیابان بسیج و برق ، طالقانی  تاسیسات تامین  ۹۶۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۵:۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۲۱:۰۰
جهرم  خیابان اردوگاه و شهید دستغیب  خیابان مطهری و بهاران خیابان محمد اباد خیابان حرم تا حرم و مجتمع سامان تاسیسات تامین  ۲۴۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۱۷:۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۲۱:۰۰
فسا کلیه مناطق فاز ۱ و ۲ و۳ و ۴ و ۵ شهرک ولفجر،بلوار فشار قوی خیابان امام خمینی و بلوار فلسطین بلوار کنارستان خیابان جمهوری اسلامی ، قبله دعا خیابان دریمی  تاسیسات تامین  ۶۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۲۱:۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۷:۰۰
فسا  کلیه مناطق فاز ۱ و ۲ و۳ و ۴ و ۵ شهرک ولفجر،بلوار فشار قوی خیابان امام خمینی و بلوار فلسطین بلوار کنارستان خیابان جمهوری اسلامی ، قبله دعا خیابان دریمی  تاسیسات تامین  ۶۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۲۱:۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۷:۰۰
کازرون خ باقرآباد خ عباس آباد خ ترمينال خ پزشكيان شبکه توزیع ۳۶۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۵:۰۰
مرودشت خ تمامي خيابان هاي سطح شهر خ تمامي خيابان هاي سطح شهر خ تمامي خيابان هاي سطح شهر خ تمامي خيابان هاي سطح شهر پ - طبقه - شستشوی مخزن آب ۲۱۹۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶

۲۳

كازرون خ جاده تالار افق طلايي خ خيرات اباد خ جاده دوان شکستگی لوله اصلی ۸۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۲۳:۳۰
جهرم خ صدا وسيما خ ميدان امام خ شهر ك انقلاب خ خ حر شکستگی لوله اصلی ۳۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۱۶
مرودشت تمام مناطق شهر اتش سوزی اتاق تابلو برق ایستگاه پمپاژ شماره ۱ آب منطقه ای ۲۰۴۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۱۸
داراب خ بلوار جمهوري ، بلوار بسيج ، شهرك مهران ، منطقه باغ بنفش و كوچه هاي منشعب خ بلوار جمهوري ، بلوار بسيج ، شهرك مهران ، منطقه باغ بنفش و كوچه هاي منشعب خ بلوار جمهوري ، بلوار بسيج ، شهرك مهران ، منطقه باغ بنفش و كوچه هاي منشعب خ بلوار جمهوري ، بلوار بسيج ، شهرك مهران ، منطقه باغ بنفش و كوچه هاي منشعب طبقه ۰۱ شکستگی و هدر رفت زیاد آب ۱۲۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸  ۱۹:۳۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ ۱۲:۳۰
جهرم خ اكثر مناطق شهر دچار قطعي يا افت فشار مي باشند به دلیل قطع برق شبکه شهری و خاموشی پمپ چاهها در بیشتر مناطق قطعی آب یا افت فشار اتفاق می افتد ۱۶۸۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۰۷:۳۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ ۱۱:۳۰
مرودشت خ مناطق بلوار چمران،پشت سايپا،شهرك مهديه،معلم،ثبت احوال،مدرس،طالقاني،۲۲بهمن پشت تامين اجتماعي،علي آباد،محمد آباد،مختار آباد،مسجد الرسول تا ۱۷ شهريور و بلوار قدس خ مناطق بلوار چمران،پشت سايپا،شهرك مهديه،معلم،ثبت احوال،مدرس،طالقاني،۲۲بهمن پشت تامين اجتماعي،علي آباد،محمد آباد،مختار آباد،مسجد الرسول تا ۱۷ شهريور و بلوار قدس خ مناطق بلوار چمران،پشت سايپا،شهرك مهديه،معلم،ثبت احوال،مدرس،طالقاني،۲۲بهمن پشت تامين اجتماعي،علي آباد،محمد آباد،مختار آباد،مسجد الرسول تا ۱۷ شهريور و بلوار قدس خ مناطق بلوار چمران،پشت سايپا،شهرك مهديه،معلم،ثبت احوال،مدرس،طالقاني،۲۲بهمن پشت تامين اجتماعي،علي آباد،محمد آباد،مختار آباد،مسجد الرسول تا ۱۷ شهريور و بلوار قدس پ - طبقه - شکستگی خط انتقال آب(خط ۶۰۰) حدفاصل ایستگاه کوه سبز تا ایستگاه پمپاز شهید سلیمانی ۱۴۴۰ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۰۲:۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۰۲:۱۰
داراب خ خيابان حافظ ، خيابان شهدا ،خيابان سهيل ،خيابان سلمان فارسي و كوچه هاي منشعب خ خيابان حافظ ، خيابان شهدا ،خيابان سهيل ،خيابان سلمان فارسي و كوچه هاي منشعب خ خيابان حافظ ، خيابان شهدا ،خيابان سهيل ،خيابان سلمان فارسي و كوچه هاي منشعب خ خيابان حافظ ، خيابان شهدا ،خيابان سهيل ،خيابان سلمان فارسي و كوچه هاي منشعب پ ۰۰ طبقه ۰۱ باز شدن درپوش لوله سایز ۷۵ و هدر رفت زیاد آب که میبایست استعلام از ادارات گاز و مخابرات نیز گرفته شود. ۱۵۶۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۱۲