معاونت بهره برداری

رضا عسکری


سمت : معاون بهره برداری و توسعه آب

مدرک تحصیلی :

تلفن : ۳۸۴۳۵۸۴۴

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۹

آدرس ایمیل:

واحد سازمانی : حوزه مدیریت عامل  

 

عناوین وظائف و مسئولیتها :

 

  1. تهیه ضوابط و استانداردهای لازم در امر تعیین حریم بهداشتی تاسیسات و منابع آب و همچنین پیگیری و نظارت بر حفظ کیفیت بهداشتی آب و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب
  2. نظارت بر حسن اجرای دستور العملهای عملیاتی، بهره برداری در حوزه عمل شرکت
  3. نظارت و کنترل در خصوص به روز نمودن اطلاعات مورد نیاز ازتاسیسات آب و فاضلاب تحلیل آنها و تعیین شاخصها و نسبتهای موجود و ایجاد کانالهای ارتباطی مناسب بین واحدهای بهره برداری جهت تبادل اطلاعات
  4. کنترل و تایید کلیه پروژه های انجام شده در هنگام تحویل موقت و دائم شامل توسعه و نوسازی شبکه های آب و فاضلاب ، ایجاد تاسیسات جدید آب و فاضلاب ، مهندسی مجدد تاسیسات
  5. نظارت و همکاری در خصوص تشکیل گروههای نظارت بر بهره برداری به منظوردست یابی به حداکثر راندمان جهت جلوگیری از هدر رفتن انرژی و سرمایه

دفاتر زیر مجموعه :

دفتربهره برداری از تأسیسات آب دفتربهره برداری از تأسيسات فاضلاب دفترکنترل کیفیت آب وفاضلاب دفترمدیریت مصرف ومطالعات کاهش آب بدون درآمد دفترانرژی و سیستمهای تله متری وکنترل از راه دور

دفتر بهره برداری از خط آبرسانی لارستان

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل